Hem   Testet   Några politiker

Political Chart, The 3:rd Dimension


Testa dig själv, och se var på skalan du hamnar i Political Chart, The 3:rd Dimension. Testet adderar en tredje dimension till det klassiska testet Political Compass (tm), som är ganska välkänt (Vissa har t o m sin "politiska kompass" på sin blogg eller hemsida).

(Tips! Om du inte redan vet vad det här testet går ut på, sluta gärna läsa här, och gör testet först. Det blir mer rättvisande då.)

På politicalcompass.org kan man läsa:

The old one-dimensional categories of 'right' and 'left', established for the seating arrangement of the French National Assembly of 1789, are overly simplistic for today's complex political landscape. For example, who are the 'conservatives' in today's Russia? [...] On the standard left-right scale, how do you distinguish leftists like Stalin and Gandhi? There are fundamental political differences between them that the old categories on their own can't explain. Similarly, we generally describe social reactionaries as 'right-wingers', yet that leaves left-wing reactionaries like Robert Mugabe and Pol Pot off the hook.


The Political Compass (tm) använder två dimensioner för att korrekt mäta de här politikerna. I den samhällsutveckling med övervakningslagar och kränkningar av grundläggande demokratiska rättigheter som vi nu ser räcker det inte heller längre med två axlar, två dimensioner i en politisk kompass. Det krävs en tredje.

De två axlarna som finns idag på Political Compass (tm) är Höger-Vänster och Liberal-Auktoritär. Det tredje axeln som jag menar krävs är "För grundläggande demokratiska rättigheter" - "Emot, och för övervakningssamhället". Eller Demokrat - Antidemokrat, om man så önskar (här används demokrat i betydelsen "för grundläggande demokratiska rättigheter", inte i betydelsen Democrat som har anknytning till USA). För mer bakgrundsinfo, se även bloggposten "Vänster, höger, eller varken eller?", och fler föreslagna axlar hos Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Political_spectrum

Vissa tycker säkert att skalan och frågorna är subjektiva (precis som The Political Compass har fått höra från första början om sina skalor). Jag menar att man kan dividera om man ska ha 30% eller 33% skatt, om man ska ha 80% eller 75% A-kassa (osv), men jag anser inte att man kan kompromissa med grundläggande demokratiska rättigheter. Antingen står man upp för dem, eller så gör man inte det. It's that simple (fast nu får du det på en skala från -10 till 10).

Till viss del väger Political Compass (tm) in demokrati- och övervakningsfrågorna i Liberal - Auktoritär-axeln, men det är långt ifrån tillräckligt. Man kan vara liberal, och ändå vara för övervakningssamhället (det finns flera exempel på det här). Liberalerna kallar fortfarande sig liberaler trots att de röstade för FRA-lagen som hotar grundläggande demokratiska rättigheter som integritet och källskydd. Man kan vara vänster och socialist, och ändå rösta för orättssäkra korporativistiska lagar. Det finns säkert de som är "Authoritarians" men ändå är emot övervakningssamhället (även om den auktoritära staten kanske skulle få svårt att existera utan att samtidigt vara ett övervakningssamhälle). Likaså kan man vara höger eller vänster och för eller emot övervakningssamhället (det har vi sett tydliga exempel på bland våra riksdagsledamöter i de senaste debatterna om FRA och IPRED). När det kommer till de här frågorna är Political Chart, The 3:rd Dimension mer rättvisande.

Kom gärna med kommentarer och förbättringsförslag! Det här är en första version.

Tack till riksdagssvar.se där några frågor i testet är lånade.

2009-01-02: Tack till JörgenL för reviderade frågor.Gör testet nuIntegritet: Dina svar lagras inte någonstans. Inte heller lagras ditt slutresultat. Däremot så loggas din IP-adress via Google Analytics i statistiksyften, men den knyts aldrig ihop med dina svar (som inte lagras).

Notera: Political Chart, The 3:rd Dimension gör inga som helst anspråk på att vara korrekt, eller ens på ett bra sätt mäta dina åsikter. Det är ett försök till vidareutveckling av the Political Compass (tm), som upphovsmannen till Political Chart, the 3:rd Dimension anser saknar en dimension. Om du har förbättringsförslag, tas de tacksamt emot på  
Version: 1.01
Creeper
MediaCreeper