Hem   Testet   Några politiker

Testet


Om du kom hit från en annan sida vill du kanske ta en titt på förstasidan först.


Instruktioner

  1. Mer info om Political Chart, The 3:rd Dimension finns på förstasidan. Men gör gärna testet innan du läser texten; det blir mer rättvisande då.
  2. Om du inte redan har gjort testet Political Compass (tm), eller om du har glömt ditt resultat, gör det testet på http://www.politicalcompass.org
  3. Fyll i dina resultat från Political Compass (tm) i rutorna nedan (du kan naturligtvis skippa det och t ex fylla i (0,0) i rutorna om du vill).
  4. Svara på de 19 frågorna nedan.
  5. Tryck på knappen "Visa resultat".
  6. Du får en graf som visar dina åsikter på den nya skalan, och en som placerar dig i alla tre dimensionerna samtidigt (x, y, z); kräver Flash 9.


De tre skalorna:
  • x - Vänster <--> Höger
  • y - Liberal <--> Auktoritär
  • z - Emot grundläggande demokratiska rättigheter (integritet, rättssäkerhet, källskydd, mm) <--> För grundläggande demokratiska rättigheter


Hög stapel (max 10) = Du är för integritet och rättssäkerhet; grundläggande demokratiska rättigheter.
Låg (negativ) stapel (min -10) = Du tycker inte att det där med integritet, rättssäkerhet, källskydd och mycket mer är så viktigt i ett demokratiskt samhälle.


Integritet: Dina svar lagras inte någonstans. Inte heller lagras ditt slutresultat. Däremot så loggas din IP-adress via Google Analytics i statistiksyften, men den knyts aldrig ihop med dina svar (som inte lagras).

Notera: Political Chart, The 3:rd Dimension gör inga som helst anspråk på att vara korrekt, eller ens på ett bra sätt mäta dina åsikter. Det är ett försök till vidareutveckling av the Political Compass (tm), som upphovsmannen till Political Chart, the 3:rd Dimension anser saknar en dimension. Om du har förbättringsförslag, tas de tacksamt emot på  


Fyll i dina resultat från Political Compass (tm)
Economic Left/Right (-10 till 10):
Social Libertarian/Authoritarian (-10 till 10):
1. Kränkningar av medborgares integritet, som bryter mot lagstadgade internationella mänskliga rättigheter, är ibland nödvändigt.
2. Det är stor skillnad mellan ett brev skrivet på papper och ett elektroniskt brev, brevhemligheten gäller inte för elektroniska meddelanden.
3. Samma lagar som gäller i verkliga livet bör också gälla motsvarande situationer på nätet.
4. Våra demokratiska rättigheter inskränks alltför mycket i terrorism-jaktens namn.
5. Elektronisk kommunikation som genereras av medborgarna i ett land bör kunna genomsökas av staten, för medborgarnas trygghet.
6. Staten bör inte tillåtas lagra alla medborgares fysiska position i varje ögonblick med hjälp av deras mobiltelefoner.
7. Det är en bra att låta den som blivit utsatt för ett brott (tex ett företag) själv utreda det ifall det sparar pengar för staten.
8. Privata bolag ska inte ha rätt att få ut personuppgifter utifrån privatpersoners IP-adresser. Sådant bör skötas av rättsväsendet, om det behövs.
9. Det är rimligt att ett film/skivbolag kan skicka ut kravbrev till abonnemangsinnehavaren ifall man kan misstänka att ett internetabonnemang ser ut att ha använts för fildelning.
10. Trafikdata för alla telefonsamtal, alla e-postmeddelanden och alla SMS som görs av medborgare i Sverige bör lagras så att Polisen kan få tillgång till informationen vid misstanke om brott.
11. Även om informationssamhället gör statlig övervakning enklare, behöver bara den som inte har 'rent mjöl i påsen' oroa sig.
12. Mänskliga rättigheter och Grundlagen bör alltid gälla före annan lagstiftning.
13. Tillgänglig information visar att vi idag är utsatta för allvarliga hot och att vi får ett nödvändigt skydd mot dessa genom att spana på all elektronisk kommunikation som passerar landets gränser.
14. Det bör vara tillåtet att lagra personuppgifter som rör ras, etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening eller som rör hälsa eller sexualliv ifall det görs i syfte att skydda vårt land mot hot. Dessa personuppgifter får överföras till annat land om det gagnar det egna landet.
15. Det finns ingen anledning att tro att staten kommer att bedriva åsiktsregistrering, även om den har tillgång till alla medborgares elektroniska kommunikation. Vårt land står under hot, och rikets säkerhet går först.
16. Privata bolag bör inte tillåtas att göra 'privata polisutredningar', och anställda på dessa bolag bör inte få vittna som expertvittnen mot den misstänkta i domstol, eftersom det kan hota rättssäkerheten.
17. Om en fjärdedel av landets befolkning varje vecka begår ett brott som kan ge upp till 4 års fängelse så är det antagligen fel på lagen och inte på folket.
18. Tullen bör få rätt att söka igenom personers mp3-spelare och datorer i jakt på olagligt kopierat material, även om det kan finnas privata dokument lagrade där.
19. Staten bör ha tillgång till medborgarnas och mediernas kommunikation i ett land. Säkerhet väger tyngre än medborgarnas rätt till privat kommunikation med en själavårdare, det journalistiska källskyddet och tystnadsplikten för en läkare eller en advokat.
 
 
Creeper
MediaCreeper